Adages

Thoughts to share and invite your comments.

Różnica między nauką a sztuką

Po tym, jak pomyślałem przez chwilę, to miało sens. Jeśli nie możesz powtórzyć pracy i uzyskać tego samego wyniku, to nie jest to nauka. Jeśli możesz powtórzyć pracę i uzyskać ten sam rezultat, to nie jest to sztuka. Seth Godin

Scroll to Top